Over Ons


Wie zijn wij?

VEEZO is een geavanceerde beveiligingsoplossing die door ozOos wordt bedacht, ontworpen, onderhouden en aangeboden.
ozOos werd in 2014 opgericht door Tanguy Derriks met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van IT-beveiliging.
Virtual Security Officer, is in 2015 ontstaan vanuit de constatering dat traditionele beveiliging, zoals tot nu toe gedacht, te veel expertise vereiste, weinig zicht bood, de dreiging onvoldoende inschatte en de algehele efficiëntie miste, doordat er globaal te weinig werd samengewerkt en schaalbaar was. Met dit in gedachten hebben Tanguy en zijn partners een oplossing ontwikkeld om de leemten op te vullen.
Vandaag is VEEZO een oplossing die wordt aangeboden in de vorm van een dienst waarvan de onafhankelijke actoren beantwoorden aan de visie en de missie die Tanguy voor zichzelf heeft vastgesteld.

Onze visie

Met het oog op de efficiëntie worden alle inspanningen op het gebied van onderzoek, analyse, begrip of beheer van de veiligheid gebundeld ten behoeve van een zo groot mogelijk aantal organisaties. Door deskundigheid, inspanningen, ervaringen en technologieën te bundelen zullen wij in staat zijn op bedreigingen afgestemde reacties in te voeren en individuele taken te verminderen.

Onze missie

VEEZO staat ten dienste van zijn begunstigden en leeft van hun ervaringen. Het doel is een zo autonoom mogelijk beheer van bedreigingen en incidenten te bieden ten dienste van de algemene IT-hygiëne.

De ozOos Onderneming

ozOos is een leverancier met toegevoegde waarde van geavanceerde netwerkbeveiligingsoplossingen en -diensten. Zij introduceert voortdurend nieuwe technologieën om de uitvoering van complexe veiligheid technologische vraagstukken te vergemakkelijken en misbruik en cybercriminaliteit te voorkomen. Het biedt preventie, beveiligingsaudits, training, beveiligingsbewustzijn en Veezo-services.

Contacten

Tanguy Derriks : CEO
Emmanuel Taillieu : Business Strategy DirectorozOos - Drève Richelle 161 H/15|1410 Waterloo | Belgium | Tel : +32 2 880 79 47 | sales@veezo.org