Hoe ?


Veiligheid is een gebied dat discretie, vertrouwelijkheid en zelfs anonimiteit vereist.

VEEZO wil garant staan voor deze principes en daarom publiceren wij geen verwijzingen, noch op onze website, noch in onze communicatie. Wij hebben het geluk vele internationale referenties te hebben via ons netwerk van partners, in uiteenlopende domeinen zoals gezondheidszorg, industrie, diensten, bouw en architectuur, administraties, ...

Met instemming van sommige van onze cliënten kunnen wij, indien nodig, bepaalde referenties vermelden, maar altijd onder de dekmantel van de grootst mogelijke vertrouwelijkheid.ozOos - Drève Richelle 161 H/15|1410 Waterloo | Belgium | Tel : +32 2 880 79 47 | sales@veezo.org